අභිනික්මන…..

පෙර සසරේ බැදි ප්‍රේමය සිහි වන්නේ
සුන්දර රූ සපුවට මන මත් වන්නේ
යශෝධරාවන් අද සුව නින්දේ
මා නැති කළ වියෝ දුක් නොම වන්නේ

සතර වරිගයට දස්කම් පෙන්වාලා
මා පිය ආශිර්වාදය යහමින් ලබාලා
සහේට ගත්තේ පැතුමන් පතාලා
ඒ පැතුමන් අද යයි දිය වීලා

පින්බර රාහුලයන් මව් තුරුලේ
කුටිය පුරා කිරි සුවදයි පැතිරෙන්නේ
අද දින පටන් පිය සේනහස නැති වෙන්නේ
දහස් වරක් මට සමා වෙයන් පුතුණුවනේ

සුරතල් සිනහා මුවගට නගාලා
මව් පිය මෙන් රුසිරු පාලා
අද ඉන්නවා කිසිවක් නොදැනීලා
මා යන මාවතේ එණු මැන ලොකු වීලා

තරු මඩලට පෑ පුන් සද වැන්නේ
තුන් ලොවටම සක්විති රජ වන්නේ
ඒ හැම දේ බොරු කර ලමින්නේ
නෙරන්ජනා තෙරින් එතෙරට වන්නේ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s